Debata zatytułowana „”Stop przemocy – przemoc domowa”” zgromadziła licznych uczestników zainteresowanych problemem przemocy w rodzinie. Wydarzenie, będące kontynuacją poprzednich dyskusji na ten sam temat, stało się platformą do prezentacji zmian w prawie oraz procedurach stosowanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Spotkanie miało na celu nie tylko zwrócenie uwagi na powagę sytuacji, ale również pokazanie dostępnych środków wsparcia dla ofiar.

Ważnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości. Wśród prelegentów znalazła się Pani Anna Kuberek, założycielka stowarzyszenia „”Upadły Anioł powstał””, która podzieliła się swoją osobistą historią walki z przemocą domową. Jej relacja była nie tylko świadectwem doświadczonych trudności, ale także wyrazem nadziei dla innych ofiar. Kolejne prezentacje dotyczyły zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, roli Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działań profilaktycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „”Siemianowice przeciw przemocy””.

Zwieńczeniem debaty były dyskusje i wymiana doświadczeń między uczestnikami. Organizatorzy zadbali o to, by każdy mógł otrzymać materiały informacyjne, w tym ulotki wskazujące, gdzie szukać pomocy w przypadku doświadczania przemocy. W trakcie wydarzenia zaprezentowano również prace plastyczne uczniów lokalnych szkół, nadesłane na konkurs „”Źródłem mojej mocy- dom bez przemocy””. Dodatkowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oferowana jest wszechstronna pomoc, w tym grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą.

Źródło: https://siemianowice-slaskie.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024