W ramach zobowiązań Siemianowickiego Centrum Kultury, podjęto działania mające na celu zwiększenie dostępności cyfrowej i architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzone zmiany są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 r.

Strona internetowa Centrum Kultury została poddana ocenie przez Fundację Transgresja, co zaowocowało stwierdzeniem jej częściowej zgodności z ustawą. Wykazano braki, takie jak niekompletne opisy alternatywne elementów nietekstowych i brak audiodeskrypcji w filmach, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

Centrum Kultury deklaruje dostępność architektoniczną swoich obiektów, zwracając uwagę na udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z innymi rodzajami niepełnosprawności. Wyróżniają się tu m.in. budynek przy ul. Niepodległości 45 z recepcją na parterze i wejściem bez barier architektonicznych oraz budynek Parku Tradycji przy ul. Orzeszkowej 12, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki przenośnemu podjazdowi.

Wśród innych obiektów należących do Centrum Kultury, uwagę zwraca Willa Fitznera przy ul. Fitznerów 3, będąca obiektem zabytkowym z ograniczoną dostępnością, oraz budynek Jarzębina przy ul. Wierzbowej 2, dedykowany głównie osobom starszym i niepełnosprawnym. Również Pałac Rheinbabenów przy ul. Oświęcimskiej 1 oraz Amfiteatr przy ul. Chopina 1 zostały uwzględnione w planach dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zachęca się do zgłaszania uwag dotyczących dostępności i prośb o jej zapewnienie. W przypadku skarg i odwołań, istnieje możliwość kontaktu z odpowiednimi organami nadzorującymi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Podjęte działania są wyrazem troski o równy dostęp do kultury i edukacji dla wszystkich, niezależnie od ograniczeń fizycznych czy sensorycznych. Siemianowickie Centrum Kultury wyraźnie dąży do bycia instytucją w pełni inkluzjiwną i dostępną dla każdego.

Źródło: https://www.siemck.pl/

Archiwum: styczeń 2024