Od 12 stycznia 2024 roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, następuje rozszerzenie listy towarów podlegających monitorowaniu w ramach systemu SENT. Wśród nowo dodanych towarów znajdują się m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki oraz kleje. Zmiany te pociągają za sobą obowiązek zgłaszania przewozu tych substancji do rejestru SENT przez podmioty wysyłające.

W celu dokonania wymaganych zgłoszeń, podmioty te muszą zarejestrować się na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym. Rozporządzenie, które weszło w życie na początku roku, dotyczy przewozu 11 rodzajów odpadów. Szczególną uwagę zwraca się na te przesyłki, których masa brutto przekracza 1000 kg lub których objętość przekracza 1000 litrów.

Odpady te są szczegółowo wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu i są oznaczone specyficznymi kodami. Do rejestru należy zgłaszać m.in. odpady farb i lakierów zawierające niebezpieczne substancje, szlamy z usuwania farb, odpady ciekłe klejów oraz wiele innych. Wszystkie te towary, podlegające nowym przepisom, są wskazane w katalogu odpadów określonym przez Ministra Klimatu.

Warto podkreślić, że dotychczasowe przepisy nadal obowiązują w odniesieniu do odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, które podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Podstawa prawna tych zmian znajduje się w rozporządzeniach Ministra Finansów oraz w ustawie o systemie monitorowania przewozu i obrotu towarów.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024